Monday, May 10, 2010

ಮನಸುಓ,
ಮನಸು, ಬಿತ್ತದಿರು ಭಾವನೆಗಳ ಕನಸು
ಇರುವದೆಂತು ಸೊಗಸು
ಆಗುವದೆಂದು ನನಸು||


ಚಂಚಲತೆಯ ಮೂಡಿಸಿ ಮಾಡದಿರು
ನೀ ಹೃದಯ ಘಾಸಿ
ಹೂವಕಂಪ ತೋರಿಸಿ
ಬರಿ ಬಾನನಲಿ ಹಾರಾಡಿಸಿ||


ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೊ ಓಡಾಡಿಸಿ
ಬಿಸಿಲ ಕುದುರೆನೇರಿಸಿ
ಮರೀಚಿಕೆ ನೀ ಮಾಡಿಸಿ||


ಕನ್ನಡಿ ಎದುರು ನಿಂತ ಬಾಲೆಗೆ
ನೂರೆಂಟು ಆಸೆಗಳ ನೀ ತುಂಬದಿರು
ಕಂಡರಿಯದ ದುಂಬಿಯನು
ನೀ ಎದುರು ಕರೆಸದಿರು||


ಪ್ರೇಮ ಕಾಮಗಳನು ತುಂಬಿಸಿ
ನಗುತ ನಿಲ್ಲದಿರು
ಜಾತಿ-ಭೇಧ,ಕೋಮುಗಲಭೆ
ನಡೆಸಿ ಮಾಯಾವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೊ
ಹೋದ ಮನಸು ಕವಿಯ
ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕೂಸು||

ಧೂಳು ಕಣವಾದರೂನು ಏಳುತ್ತೆನೆ.